Kontigo Cares operativa chef Juha Thümer avslutar sin anställning, men kvarstår som styrelseledamot och en av bolagets största aktieägare. 

Juha Thümer har varit engagerad i Kontigo Care sedan bolaget grundades 2013. Under Juha Thümers operativa ledning byggdes Kontigo Cares organisation och bolagets första produkt TripleA. I samband med att Henrik Nordlindh tillträdde som VD i maj 2016 har Kontigo Care övergått till kommersiell fas och Juha Thümer önskar nu renodla sitt engagemang till att endast omfatta styrelsearbete.  

”På bolagets vägnar vill jag rikta ett stort tack till Juha för hans stora engagemang och ansvarstagande som varit av stor betydelse för var Kontigo Care befinner sig idag. Juha kommer nu att inta en friare och mer oberoende roll som styrelseledamot, vilket är positivt för bolaget och jag ser fram mot vårt fortsatta samarbete.”, säger Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh. 

Henrik Nordlindh övertar Juha Thümers arbetsuppgifter och bolaget planerar inte att rekrytera en ny operativ chef.