Kontigo Care AB (publ) meddelar idag att valberedningen beslutat föreslå Patrik Byhmer som ny styrelseledamot i Kontigo Care.

Patrik Byhmer har betydande erfarenhet av att leda globala företag. Patrik är grundare av och vd för Redsense Medical (kommer att gå över till ordförande under 2022). Patrik har tidigare arbetat med marknadsföring på Procter & Gamble, varit affärsområdeschef för bolag inom medtech och har etablerat nya affärsområden inom mobilteknologi.

Därtill föreslås omval av Ove Joanson, Mårten Karlsson, Ulrika Giers och Jan E. Larsson. Jan Fock och Pelle Hjortblad har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen omval av Ove Joanson som styrelseordförande.

Valberedningens förslag innebär att antalet stämmovalda ledamöter i styrelsen uppgår till fem ledamöter (tidigare sex) samt att inga suppleanter utses.

Valberedningen består av Johannes Köpple (företräder Discover Capital GmbH), Mårten Karlsson (företräder eget ägande) samt Christer Staaf (företräder eget ägande samt gruppering av ägande).

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman i maj 2022. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulf Kindefält, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulf.kindefalt@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.com eller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market – Rulebook. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2022, klockan 16:00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, tel 08-121 576 90, e-post certifiedadviser@redeye.se.