Peter Ehrenheim och Erik Weiman har utsetts till styrelseledamöter i Uppsalabaserade mobile health bolaget Kontigo Care AB. 

Peter Ehrenheim var tidigare VD för GE Healthcare Life Sciences. Han är för närvarande styrelseordförande i Denator AB och Biolin Scientific AB. Övriga styrelseuppdrag omfattar Biotage, Meda samt VBN Components AB.

-Jag arbetar gärna med bolag som tydligt kan visa på bra produktkoncept, god marknadsefterfrågan och ett starkt team. Kontigo Care uppfyller detta mer än väl, säger Peter Ehrenheim.

Erik Weiman var fram till valet 2014 landstingsråd i Uppsala län. Han har över 30 års erfarenhet av politiska uppdrag och sitter som ledamot i kommunfullmäktige i Gävle, Uppsala och Knivsta kommun. Bland hans övriga kommunala uppdrag återfinns kommunstyrelse, social och fastighetsnämnd.

-Innovationer är viktiga för att klara framtidens välfärd. Jag tycker att Kontigo Care är ett spännande företag och är glad att kunna vara med och ge av mina erfarenheter, säger Erik Weiman.

I styrelsen i Kontigo Care AB ingår även följande personer.

Rune Löderup, ordförande, styrelseproffs och privat investerare med 25 års från finansmarknad och företagsutveckling. Markku Hämäläinen, fil dr, specialist i avancerad dataanalys, tidigare senior forskare på GE Healthcare Bio-Sciences AB och Juha Thumer, tidigare systemutvecklare på Sogeti.  

För ytterligare information:

Janek Skoglund, PR och informationschef Kontigo Care AB

Telefon: 0739-695219

E-post: janek.skoglund@kontigocare.com

Kontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015.

Hemsida:  www.kontigocare.com