Kontigo Care meddelade den 13 maj 2015 att ett samarbetsavtal tecknats med Korpberget Behandlingscenter. Överenskommelsen utvecklades ej på det sätt som Kontigo Care önskat och parterna har nu beslutat att ej realisera det planerade samarbetet. 

Kontigo Care meddelade den 13 maj 2015 att ett samarbetsavtal tecknats med Korpberget Behandlingscenter. Överenskommelsen utvecklades ej på det sätt som Kontigo Care önskat och parterna har nu beslutat att ej realisera det planerade samarbetet.