Kontigo Cares huvudägare tillika styrelseledamot och grundare Daniel Benitez har sålt 350 000 aktier i Kontigo Care till en enskild investerare som sedan tidigare äger en mindre aktiepost i bolaget. Avtalet om överlåtelsen tecknades efter börsens stängning den 3 mars 2017 och innebär att Daniel Benitez avyttrat 350 000 aktier á 3,70 SEK. Efter transaktionen […]

Kontigo Cares huvudägare tillika styrelseledamot och grundare Daniel Benitez har sålt 350 000 aktier i Kontigo Care till en enskild investerare som sedan tidigare äger en mindre aktiepost i bolaget. Avtalet om överlåtelsen tecknades efter börsens stängning den 3 mars 2017 och innebär att Daniel Benitez avyttrat 350 000 aktier á 3,70 SEK. Efter transaktionen äger Daniel Benitez 1 114 087 aktier och kvarstår som bolagets största enskilda ägare motsvarande 7,05 procent av det totala antalet aktier i Kontigo Care.

”Försäljningen har gjorts av privata skäl och jag avser att behålla mitt resterande aktieinnehav i bolaget. Kontigo Cares senaste kvartalsrapport visar en mycket positiv försäljningstillväxt och jag har fortsatt stor tilltro till bolagets framtida utveckling.”, säger Daniel Benitez i en kommentar.

Transaktionen har skett utanför marknaden och har rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist,
Kontigo Care AB, Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2017 kl 08.30 CET.