Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo” och/eller ”Bolaget”) uppmärksammar idag det viktiga beslut som fattades av Sveriges riksdag igår, den 20 juni 2017, om en ändring av den svenska socialtjänstlagen, vilket jämställer spelberoende med alkoholism och drogberoende. Beslutet innebär att de svenska kommunerna från och med den 1 januari 2018 till skillnad från tidigare kommer få […]

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo” och/eller ”Bolaget”) uppmärksammar idag det viktiga beslut som fattades av Sveriges riksdag igår, den 20 juni 2017, om en ändring av den svenska socialtjänstlagen, vilket jämställer spelberoende med alkoholism och drogberoende. Beslutet innebär att de svenska kommunerna från och med den 1 januari 2018 till skillnad från tidigare kommer få ansvar för att förebygga spelmissbruk på motsvarande omfattande sätt som de idag har ett ansvar för att motverka alkohol- och drogmissbruk. Även inom sjukvården ska spelberoende jämställas med andra beroenden.  

”Gårdagens beslut av Riksdagen var efterlängtat och vi har under en längre tid arbetat med att bredda vår eHälsoplattform till att utöver vård av alkoholister även omfatta spelberoende”, säger Henrik Nordlindh, VD på Kontigo Care AB (publ). ”I förhandsdiskussioner med potentiella kunder och brukare av vår nya TripleG-lösning så har vi uppmärksammats på att det idag saknas effektiva eHälsobaserade behandlingsverktyg för spelberoende. Vi har på flera håll bland kommunerna också noterat en betydande oro över hur ett eventuellt framtida riksdagsbeslut avseende spelberoende med kort varsel ska kunna implementeras, med tanke på bristen på effektiva verktyg. Vår TripleG-lösning är utvecklad utifrån samma filosofi och med samma högteknologiska plattform som vår mycket kapabla TripleA-lösning mot alkoholberoende, och det är med tillförsikt vi ser fram emot att hjälpa Sveriges kommuner att stå väl rustade inför införandet av den förändrade socialtjänstlagen den 1 januari 2018. Ur ett mänskligt perspektiv är det också mycket tillfredsställande att kunna hjälpa ännu en grupp beroende, som inte sällan även har en alkoholproblematik, och att därmed bidra till att ytterligare reducera det mänskliga lidandet av missbruk”, avslutar Henrik Nordlindh.

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 


Styrelsen för Kontigo Care bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.