Styrelsen för Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) har idag beslutat att utse Ulf Kindefält till ny VD för Kontigo Care AB. Ulf Kindefält tillträder sin anställning den 1 februari 2019 och efterträder då Henrik Nordlindh som i oktober 2018 meddelade styrelsen att han avsåg att lämna VD-tjänsten.

”Kontigo Care har på kort tid byggt en stark position inom eHälsa. Min uppfattning är att bolaget bara är i början av sin utveckling och jag ser fram emot att driva bolagets expansion tillsammans med ett väldigt kompetent och engagerat team”, säger Ulf Kindefält.

Ulf Kindefält har över 20 års erfarenhet av kommersiella befattningar inom Philips Health Systems. Närmast kommer han från en tjänst som Business Line Manager för Patient Care & Monitoring Solutions.

”Vi är mycket nöjda med att ha rekryterat Ulf Kindefält till Kontigo Care. Ulf har stark säljerfarenhet av försäljning av avancerad medicinteknik och har en historia av att kontinuerligt skapat goda resultat. Han har en väldokumenterad erfarenhet av affärsutveckling och ledarskap. Vi ser fram emot att tillsammans göra Kontigo Care till ett ledande bolag inom digital beroendevård, i Sverige och internationellt”, säger Ove Joanson, styrelseordförande i Kontigo Care.

För mer information, vänligen kontakta: Ove Joanson, Styrelseordförande, telefon: +46 (0)70 590 31 58

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor:
Karin Almqvist Liwendahl, CFO och IR-ansvarig, telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2018 kl 11.35 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.