Styrelsen i Kontigo Care AB har idag utsett Ulrika Giers till verkställande direktör i bolaget från och med den 1 oktober 2023. Ulrika Giers kommer närmast från en befattning som Sverigechef och Chief Commercial Officer i Cambio. Hon har en solid bakgrund som chef inom den medicinska branschen, bl a i Roche, Sanofi och Tieto. […]

Styrelsen i Kontigo Care AB har idag utsett Ulrika Giers till verkställande direktör i bolaget från och med den 1 oktober 2023.

Ulrika Giers kommer närmast från en befattning som Sverigechef och Chief Commercial Officer i Cambio. Hon har en solid bakgrund som chef inom den medicinska branschen, bl a i Roche, Sanofi och Tieto.

Kontigo Care erbjuder effektiv beroendevård på distans, till stor del baserad på egenutvecklad artificiell intelligens. Vår produkt Previct används i mer än hälften av Sveriges kommuner, som därmed kan erbjuda bättre vård till lägre kostnad.

Kontigo Cares styrelseordförande Ove Joanson säger:

  • Ulrika Giers är den perfekta ledaren för vårt företag när vi nu går in i en ny fas i vår utveckling, en fas som präglas av våra AI-lösningar inom beroendevård som vi utarbetat under flera år.
  • Vi räknar med att inom kort kunna lansera den världsunika lösning för ögonanalys av drogintag som vi utvecklar.
  • Ulrika sitter sedan två år i Kontigo Cares styrelse. Hon känner företaget och företaget känner henne.

Ulrika Giers säger:

  • Jag ser fram emot att ta nästa steg på Kontigo Cares tillväxtresa tillsammans med vår kompetenta personal.
  • Vi står inför ett spännande skeende där vi kan både utöka kundkretsen med befintlig alkohollösning och samtidigt vidga kunderbjudandet. Idag är samsjuklighet och blandat missbruk ett växande problem där det ännu inte finns tillräckligt med individanpassade lösningar för att möta behovet.  Vi är övertygade om att den unika droglösning vi utvecklar kommer att hjälpa många fler patienter och anhöriga.

Ove Joanson avslutar:

  • Styrelsen vill varmt tacka vår avgående VD Ulf Kindefält, som lett företaget under nära fem år. Ulf har under denna tid skickligt tagit företaget till lönsamhet och givit det en stabil grund för framtiden.

För mer information, vänligen kontakta:  

Ove Joanson, styrelseordförande

telefon: 070-5903158

e-post: ove.joanson@media-conglomerate.se

Ulrika Giers

telefon: 070-3018311

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 7 september 2023, kl 10:07 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gamble, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.