Inför årsstämman den 29 juni 2020 föreslår valberedningen för Kontigo Care AB omval av styrelseledamöterna Ove Joanson, Jan Fock samt Juha Thümer samt att Ulrika Giers, Pelle Hjortblad och Mårten Karlsson väljs till nya styrelseledamöter.

Ulrika Giers har 20 års arbetslivserfarenhet i olika chefspositioner inom Healthcare, Welfare och Medtech, bland annat som VP, Business Development Public Healthcare & Education på Tieto, Head of Commercial Excellence & Innovation på Sanofi och innan dess b la Politisk sakkunnig på Riksdagen. Ulrika arbetar idag som Director, Head of Commercial Operations på Roche Diagnostik och har en Magisterexamen i Nationalekonomi.

Pelle Hjortblad har en lång erfarenhet av att leda företag med internationell verksamhet där fokus varit på försäljning, marknadsföring och organisation, bland annat som VD på Paynova och försäljningschef på Tele2. Idag driver han Toftaholm Herrgård i Småland och har ett antal styrelseuppdrag. Pelle är gymnasieingenjör och har även utbildning inom marknadsföring från USA.

Mårten Karlsson har lång erfarenhet från finansbranschen och har arbetat knappt 20 år med finansiell analys på SEB Large Corporates & Financial Institutions. Han är nu verksam som privatinvesterare och entreprenör. Mårten har en examen som Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

Ove Joanson föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Förslagen, motiverat yttrande samt information om föreslagna ledamöter kommer samtidigt att finnas tillgängliga på www.kontigocare.com.

Årsstämman äger rum den 29 juni, 2020 kl. 10.30.

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 18 maj 2020, kl. 21:30 CET.
 

 

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.