Anja Peters – Kontigo Care

Investor Relations

Pressreleaser

Anja Peters, CFO Kontigo Care

Pressmeddelanden

Ulrika Giers ny VD i e-hälsoföretaget Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen i Kontigo Care AB har idag utsett Ulrika Giers till verkställande direktör i bolaget från och med den 1 oktober 2023. Ulrika Giers kommer närmast från en befattning som Sverigechef och Chief Commercial Officer i Cambio. Hon har en solid bakgrund som chef inom den medicinska branschen, bl a i Roche, Sanofi och Tieto. […]

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

BÅDA DROGSTUDIERNA GENOMFÖRDA

Läs mer

Båda drog-studierna framgångsrikt avslutade

Regulatoriskt pressmeddelande

De två studierna avseende utvecklingen av en ny applikation för monitorering av drog och läkemedelsmissbruk med mobiltelefonkamera avslutades i juli som planerat.

Läs mer

Finsk distributör avslutar distributörsamarbetet

Regulatoriskt pressmeddelande

Bolagets finska samarbetspartner A-Klinikka har valt att säga upp avtalet med Kontigo Care för distribution av eHälsoplattformen Previct till beroendevården i Finland.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls den 30 maj 2023. Samtliga beslut fattades i enlighet med de förslag som presenterades i kallelsen. I sammandrag beslutades följande:

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

TVÅ DROGSTUDIER STARTADE

Läs mer

Kontigo Care publicerar årsredovisning 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Cares årsredovisning för verksamhetsåret 2022 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Kontigo Care AB (publ), 556956–2795 (”Bolaget” eller ”Kontigo Care”) tisdagen den 30 maj 2023, kl 11:00 på Radisson Blue Hotell, Stationsgatan 4, 753 40 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar kl 10.30.

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) startar ytterligare en klinisk studie för mobiltelefonbaserad drogmonitorering

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care AB (publ) har tecknat avtal med Region Uppsala om att genomföra en klinisk studie för mobiltelefonbaserad drogmonitorering med start i mars 2023

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) startar klinisk studie för mobiltelefonbaserad iris- och pupilldetektion i Nederländerna

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care AB (publ) har tecknat avtal med Universitetssjukhuset i Leiden (LUMC) i Nederländerna om att genomföra en pilotstudie för mobiltelefonbaserad iris- och pupilldetektion för att mätning av drogonykterhet.

Läs mer

Kontigo Care visar vinst för helåret 2022: Ett lönsamt förhoppningsbolag!

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care AB rapporterade på fredagen sin första helårsvinst sedan starten 2015. Resultatet blev 2,9 miljoner kr. Kontigo Cares bruttomarginal är cirka 85%. Sedan flera år visar bolaget en stadig årlig försäljningsökning på 15 – 20 procent.

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – december 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

POSITIVT RESULTAT FÖR HELÅRET 2022

Läs mer

Kontigo Care: Valberedning inför årsstämma 2023

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Valberedningens ledamöter inför årsstämma 2023 har nu utsetts

Läs mer

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ) presenterar på Redeye Life Science Day

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Ulf Kindefält VD presenterar den senaste utvecklingen i Bolaget den 24 november kl 08:40 hos Redeye. Vi gör en intervju, kallad InFocus. Intervjun sänds direkt via https://www.redeye.se/events/850947/redeye-life-science-day där ni även finner en förinspelad presentation, benämnd Slides samt senare inspelningen från intervjun. Ta chansen att ställa frågor direkt till oss via formuläret på event-sidan. För mer […]

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – september 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

STARKT RESULTAT TREDJE KVARTALET 2022

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) gör banbrytande tekniska framsteg i utvecklingen av sin metod för ögonanalys av drogbruk

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Utvecklingsteamet på Kontigo Care AB (publ) har gjort stora tekniska framsteg i arbetet med att ta fram en produkt som använder iris- och pupilldetektion för att mäta drogonykterhet. Företaget har nu inlämnat flera patentansökningar till Patent- och registreringsverket (PRV) I Sverige. 

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

NIONDE KVARTALET I FÖLJD MED POSITIV TILLVÄXT

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls den 21 juni 2022. Samtliga beslut fattades i enlighet med de förslag som presenterades i kallelsen. I sammandrag beslutades följande:

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

FORTSATT FOKUS PÅ TILLVÄXT

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Kontigo Care AB (publ), 556956–2795 (”Bolaget” eller ”Kontigo Care”) tisdagen den 21 juni 2022, kl 11:00 på Radisson Blue Hotell, Stationsgatan 4, 753 40 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar kl 10.30. 

Läs mer

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Fyll i formuläret så får du en påminnelse när vi skickar ut ett nytt pressmeddelande.