Anja Peters – Kontigo Care

Investor Relations

Pressreleaser

Anja Peters, CFO Kontigo Care

Pressmeddelanden

Kontigo Care AB (publ) startar ytterligare en klinisk studie för mobiltelefonbaserad drogmonitorering

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care AB (publ) har tecknat avtal med Region Uppsala om att genomföra en klinisk studie för mobiltelefonbaserad drogmonitorering med start i mars 2023

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) startar klinisk studie för mobiltelefonbaserad iris- och pupilldetektion i Nederländerna

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care AB (publ) har tecknat avtal med Universitetssjukhuset i Leiden (LUMC) i Nederländerna om att genomföra en pilotstudie för mobiltelefonbaserad iris- och pupilldetektion för att mätning av drogonykterhet.

Läs mer

Kontigo Care visar vinst för helåret 2022: Ett lönsamt förhoppningsbolag!

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care AB rapporterade på fredagen sin första helårsvinst sedan starten 2015. Resultatet blev 2,9 miljoner kr. Kontigo Cares bruttomarginal är cirka 85%. Sedan flera år visar bolaget en stadig årlig försäljningsökning på 15 – 20 procent.

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – december 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

POSITIVT RESULTAT FÖR HELÅRET 2022

Läs mer

Kontigo Care: Valberedning inför årsstämma 2023

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Valberedningens ledamöter inför årsstämma 2023 har nu utsetts

Läs mer

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ) presenterar på Redeye Life Science Day

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Ulf Kindefält VD presenterar den senaste utvecklingen i Bolaget den 24 november kl 08:40 hos Redeye. Vi gör en intervju, kallad InFocus. Intervjun sänds direkt via https://www.redeye.se/events/850947/redeye-life-science-day där ni även finner en förinspelad presentation, benämnd Slides samt senare inspelningen från intervjun. Ta chansen att ställa frågor direkt till oss via formuläret på event-sidan. För mer […]

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – september 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

STARKT RESULTAT TREDJE KVARTALET 2022

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) gör banbrytande tekniska framsteg i utvecklingen av sin metod för ögonanalys av drogbruk

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Utvecklingsteamet på Kontigo Care AB (publ) har gjort stora tekniska framsteg i arbetet med att ta fram en produkt som använder iris- och pupilldetektion för att mäta drogonykterhet. Företaget har nu inlämnat flera patentansökningar till Patent- och registreringsverket (PRV) I Sverige. 

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

NIONDE KVARTALET I FÖLJD MED POSITIV TILLVÄXT

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls den 21 juni 2022. Samtliga beslut fattades i enlighet med de förslag som presenterades i kallelsen. I sammandrag beslutades följande:

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

FORTSATT FOKUS PÅ TILLVÄXT

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Kontigo Care AB (publ), 556956–2795 (”Bolaget” eller ”Kontigo Care”) tisdagen den 21 juni 2022, kl 11:00 på Radisson Blue Hotell, Stationsgatan 4, 753 40 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar kl 10.30. 

Läs mer

Patrik Byhmer föreslås som ny styrelseledamot i Kontigo Care

Regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care AB (publ) meddelar idag att valberedningen beslutat föreslå Patrik Byhmer som ny styrelseledamot i Kontigo Care.

Läs mer

Kontigo Care publicerar årsredovisning 2021

Regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Cares årsredovisning för verksamhetsåret 2021 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida

Läs mer

Kontigo Care presenterar på Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdagar

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care deltar på Stockholm Corporate Finance 14e Life Science Kapitalmarknadsdagar den 8 – 9 mars 2022.

Läs mer

Unik tillämpning av AI för återfallsvarning vid vård av alkoholberoende

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Banbrytande resultat med digitala biomarkörer under behandling av alkoholberoende. Previct Alcohol kan varna för återfall 1-3 dagar innan de inträffar.

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2021

Regulatoriskt pressmeddelande

STARK AVSLUTNING AV 2021

Läs mer

Kontigo Care AB (publ): Byte av Certified Adviser till Redeye

Regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care AB (publ) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye AB tillträder som Certified Adviser (CA) den 1 februari 2022. Fram till dess kommer Eminova Fondkommission AB att fortsatt agera Certified Adviser åt Kontigo Care AB (publ). För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, […]

Läs mer

Kontigo Care: Valberedning inför årsstämma 2022

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Valberedningens ledamöter inför Kontigo Care’s årsstämma 2022 har nu utsetts

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – september 2021

Regulatoriskt pressmeddelande

FORTSATT POSITIV UTVECKLING UNDER TREDJE KVARTALET

Läs mer

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Fyll i formuläret så får du en påminnelse när vi skickar ut ett nytt pressmeddelande.