Anja Peters – Kontigo Care

Investor Relations

Vår styrelse & ledning

Anja Peters, CFO Kontigo Care

Styrelse

Ove Joanson

Ove Joanson

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2018
Oberoende i relation till bolaget, bolagsledningen samt bolagets ägare
Aktieinnehav: 152 333

Ove Joanson är en av Mediesveriges tungviktare. Efter många år som USA-korrespondent ledde han Sveriges Radio som VD och styrelseordförande. Han har varit Europachef för Schibsted och lanserat tidningskedjan 20 Minutes i en rad länder. På senare år har han varit engagerad i styrelsearbete, bl.a. som ordförande i AI-bolaget Aifloo AB, i Nobel Media och i The European Journalism Centre i Nederländerna. Sedan många år har han engagerat sig i styrelsearbete, t ex i Nobel Media och i The European Journalism Centre i Nederländerna. Förutom ordförandeuppdraget i Kontigo Care har han f n fem styrelseuppdrag i Sverige och övriga Europa. Ove har en utbildning från Uppsala universitet och Macalester College, Minnesota i ekonomisk historia, statskunskap och modern internationell historia.

Mårten Karlsson

Mårten Karlsson

Vice Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2020
Oberoende i relation till bolaget, bolagsledningen samt bolagets ägare
Aktieinnehav: 2 107 070

Mårten Karlsson har lång erfarenhet från finansbranschen och har arbetat knappt 20 år med finansiell analys på SEB Large Corporates & Financial Institutions. Han är nu verksam som privatinvesterare och entreprenör. Mårten har examen som civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

Jan E Larsson

 

Styrelseledamot sedan 2021
Oberoende i relation till bolaget, bolagsledningen samt bolagets ägare
Aktieinnehav: 48 000

Jan E. Larsson har mer än 20 års erfarenhet från Medtech / Healthtech och sammantaget 30 år från IT-branschen. Jan har gedigen erfarenhet från nordisk och europeisk marknad, goda nätverk samt ett särskilt fokus på tillväxt, förändringsledning och innovation. Vice Chair i HIMSS Internationella kommitté för Interoperabilitet och IHE, Information Health Exchange. Jan har en ekonomexamen från Stockholms Universitet.

Ulrika Giers

Ulrika Giers

 

Styrelseledamot sedan 2020 samt VD sedan 2023
Oberoende i relation till bolagets ägare
Aktieinnehav: 45 000
Personaloptioner: 400 000

Ulrika Giers arbetar som VD på Kontigo Care AB. Ulrika har tidigare haft en roll som Chief Commercial Officer & Sverigechef på Cambio och har en gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom Lifescience och Healthtech/Medtech industrin. Ulrikas brinnande intresse för att hitta synergier och affärsmöjligheter i ett eko-system av små start-ups och etablerade privata och offentliga aktörer inom hälso- och sjukvård och omsorg har resulterat i en rad framgångsrika etableringar både i och utanför Sveriges gränser. Ulrika har en Magisterexamen, Nationalekonomi från Umeå Universitet och Magisterkurser Företagsekonomi, Umeå Universitet.

Pontus Nobréus

 

Styrelseledamot sedan 2024
Oberoende i relation till bolaget, bolagsledningen samt bolagets ägare
Aktieinnehav: 10 000

Pontus Nobréus har omfattande erfarenhet från Medtech / Healthtech samt lång erfarenhet av affärsutveckling och internationalisering. Pontus har senast varit VD i Redsence Medical AB och har tidigare arbetat som CEO i Pro Health Pharma Sweden AB samt som CEO i Glycorex Transplantation AB. Pontus har en examen i Master of Business Administration (MBA) från Henley Business School samt Master of Science (M.Sc.) Mechanical Engineering från Lunds Tekniska Högskola.

Ledningsgrupp

Ulrika Giers

VD

Född 1972
Aktieinnehav: 45 000
Personaloptioner: 400 000

Ulrika är Styrelseledamot sedan 2020 samt VD sedan 2023. Ulrika har tidigare haft en roll som Chief Commercial Officer & Sverigechef på Cambio och har en gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom Lifescience och Healthtech/Medtech industrin. Ulrikas brinnande intresse för att hitta synergier och affärsmöjligheter i ett eko-system av små start-ups och etablerade privata och offentliga aktörer inom hälso- och sjukvård och omsorg har resulterat i en rad framgångsrika etableringar både i och utanför Sveriges gränser. Ulrika har en Magisterexamen, Nationalekonomi från Umeå Universitet och Magisterkurser Företagsekonomi, Umeå Universitet.

 

Anja Peters Ohlsson

Anja Peters Ohlsson

CFO & IR-ansvarig

Född 1970
Aktieinnehav: 45 000
Teckningsoptioner: 100 000

Anja har lång erfarenhet av strategiska och finansiella frågor i noterade bolag. Hon började som CFO på Kontigo Care år 2019. Anja har tidigare arbetat som CFO under ett antal år på de noterade bolagen LIDDS AB och Allenex AB / CareDx International AB. Dessförinnan arbetade hon som auktoriserad revisor på Ernst & Young AB. Anja har en Ekonomie Magisterexamen med inriktning på redovisning och finansiering från Uppsala universitet.

Maria Sjölund

Maria Sjölund

Försäljningschef

Född 1968
Aktieinnehav: 14 750
Personaloptioner: 80 000

Maria Sjölund har lång erfarenhet av affärsutveckling, marknad och försäljning internationellt och nationellt inom B2B. Hon har tidigare arbetat på TCO Development där hon satt i ledningsgruppen och var ansvarig för att bygga upp internationell efterfrågan på hållbar IT med fokus på offentlig sektor i Tyskland. Sedan 2016 arbetar Maria på Kontigo Care, från 2019 som försäljningschef. Civilekonom med fil. mag. i Organisation och Ledarskap. Maria har en Ekonomie Magisterexamen med inriktning företagsekonomi och fördjupning inom organisation & management från Stockholms universitet.

Andreas Zetterström

Andreas Zetterström

Mjukvaruchef

Född 1978
Aktieinnehav: 740
Personaloptioner: 80 000

Andreas Zetterström är data- och systemvetare (magisterexamen från Uppsala Universitet) med inriktning mot systemutveckling och dataanalys. Han har tidigare arbetat på Uppsala Monitoring Centre, på Sogeti Sverige AB, och som egen konsult. Sedan 2015 arbetar Andreas på Kontigo Care, där han ägnat sig åt systemutveckling, BI, AI och forskning, och från 2019 är han företagets mjukvaruchef. Andreas har en Magisterexamen i Data- och Systemvetenskap från Uppsala Universitet.

Maria Winkvist

Maria Winkvist

Produkt- och marknadschef

Född 1976
Aktieinnehav: 80 000
Personaloptioner: 80 000

Medicine Doktor Maria Winkvist har bred erfarenhet från forskning och utveckling inom Life Science och akademi med en examen från Uppsala Universitet och Ludwiginstitutet för cancerforskning. Maria har haft flertalet befattningar, såsom forskare, projektledare och applikationsansvarig, på GE Healthcare Life Sciences i Uppsala. Maria har även drivit forskningssamarbeten mellan industri och akademi med många och komplexa gränsytor. Hon har arbetat på Kontigo Care sedan 2014.

Markku Hämäläinen

Markku Hämäläinen

Forskningschef

Född 1958
Aktieinnehav: 150 000
Personaloptioner: 0

Markku Hämäläinen är specialist i avancerad dataanalys (kemometriker) som efter en kemistexamen och avhandling i multivariat dataanalys arbetade över 20 år som seniorforskare på Biacore AB (idag GEHC). Han har varit drivande vid utveckling av ett flertal biosensorer för FoU av läkemedel. Han har genomfört många samarbetsprojekt med industri och universitet och publicerat över 40 vetenskapliga arbeten och patent. Markku har hållit hundratals föreläsningar vid konferenser och hos kunder i läkemedels- och biotechbranschen och har ett omfattande nätverk av forskningskontakter. Markku är Filosofie Doktor i Kemometri vid Sveriges Lantbruksuniversitet och började arbeta på Kontigo Care år 2014.

Annika Lindgren

Annika Lindgren

Teknisk Chef

Född 1959
Aktieinnehav: 20 000
Personaloptioner: 0

Annika Lindgren har lång erfarenhet av produktutveckling och har i rollen som utvecklingschef/ projektledare bidragit till att sju produktplattformar har lanserats och etablerats på marknaden inom Life science. Hon har tidigare arbetat på Amersham Pharmacia Biotech AB, Gyros AB, Åmic AB, GE Healthcare och Sensidose AB, och började på Kontigo Care år 2016. Annika har en Civilingenjörsexamen i Kemiteknik från KTH samt en MBA-examen i Marknadsföring från Uppsala universitet.

Övriga viktiga personer

Advisory Board – F&U

Bolaget använder sig av ett antal olika rådgivare och har format ett Advisory Board för forskning och utveckling, bestående av:

Markku Hämäläinen Ph.D i Kemometri. Tidigare Senior Forskare inom Kemometri på GE Healthcare BIO-Sciences AB.

Fred Nyberg Seniorprofessor i biologisk beroendeforskning vid Institutionen för farmaceutiskt biovetenskap vid Uppsala Universitet.

Göran Lindsjö Rådgivare inom AI-strategiska frågor och Founding Fellow i AI Sweden

Certified Adviser

Redeye AB

Telefon: 08-121 576 90

E-post: certifiedadviser @ redeye.se

Hemsida: www.redeye.se

I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market.

Revisor

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB
Box 179
751 04 Uppsala

Huvudansvarig revisor är Tobias Albing, medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer