Aktieinformation

 AKTIEINFORMATION

Kontigo Care AB är ett publikt aktiebolag listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT med ISIN-kod: SE0007075247. Kontigo Care upptogs till handel på Nasdaq First North den 23 juni 2015 och har Eminova FK AB som Certified Advisor.

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market kan vara mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.

AktieägareAntal aktierAndel av kapital och röster (%)
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension4 954 86721,48
Karlsson, Carl Mårten1 657 8747,19
Nygaard, Dannevik1 592 4486,90
Nordnet Pensionsförsäkring AB860 4583,73
Andersson, Anders Niclas 555 0002,41
Thümer, Juha485 0002,10
Staaf, Anders378 0001,64
Giraffen AB330 0001,43
Egnell, Lars-Olov238 8501,04
IBKR Financial Services AG200 0000,87
Övriga aktieägare11 819 03651,23
Totalt antal aktier23 071 533100

I tabellen framgår ägarförhållandena i Kontigo Care enligt Euroclear Sweden AB per den 30 september 2019.

Insynshandel

Till följd av ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (”MAR”) uppdateras inte hemsidan med information om insynshandel fr o m 3 juli 2016. För aktuell information om transaktioner gjorda av personer i ledande ställning hänvisas till Finansinspektionens webbplats.

Transaktioner utförda innan 3 juli 2016. Läs mer

Certified Advisor

Bolagets Certified Advisor är:
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm

Telefon: 08-684 211 00
Fax: 08-684 211 29

Aktien

Här kan du följa aktiens utveckling:

Nasdaq

Avanza

Introduce

Nordnet

Aktieinformation
Bolagspresentationer
Bolagsstyrning
Finansiella rapporter och dokument
Investera i Kontigo Care
Kalendarium
Pressmeddelanden
Styrelse och ledning