Aktieinformation

 

 AKTIEINFORMATION

Kontigo Care AB är ett publikt aktiebolag listat på Nasdaq First North under kortnamnet KONT med ISIN-kod: SE0007075247. Kontigo Care upptogs till handel på Nasdaq First North den 23 juni 2015 och har Eminova FK AB som Certified Adviser.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

 

Största aktieägareAntal aktierAndel av kapital & röster i %
Nygaard, Dannevik1 531 8246,6
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension1 176 0095,1
Nordnet Pensionsförsäkring734 9043,2
Ulti AB600 0002,6
Andersson, Anders Niclas 561 4912,4
Thümer, Juha500 0002,2
Staaf, Anders495 0002,1
Staaf, Ulf Christer464 3142,0
Fröberg, Tobias384 1671,7
MSIL IPB Client Account355 8171,5
Övriga aktieägare16 268 00770,5
Totalt antal aktier23 071 533100

I tabellen framgår ägarförhållandena i Kontigo Care enligt Euroclear Sweden AB per den 30 september 2018.

Insynshandel

Till följd av ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (”MAR”) uppdateras ej denna sida fr o m 3 juli 2016. För aktuell information om transaktioner gjorda av personer i ledande ställning hänvisas till Finansinspektionens webbplats.

Transaktioner utförda innan 3 juli 2016. Läs mer

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är:
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm

Telefon: 08-684 211 00
Fax: 08-684 211 29

Aktien

Här kan du följa aktiens utveckling:

Nasdaq

Avanza

Introduce

Nordnet

Aktieinformation
Bolagspresentationer
Bolagsstyrning
Finansiella rapporter och dokument
Investera i Kontigo Care
Kalendarium
Pressmeddelanden
Styrelse och ledning