Anja Peters – Kontigo Care

Investor Relations

Finansiella rapporter och dokument

Anja Peters, CFO Kontigo Care

2021

2020

2019

Årsredovisning 2019Ladda ner
Bokslutskommuniké 2019Ladda ner
Delårsrapport januari - september 2019Ladda ner
Delårsrapport januari - juni 2019Ladda ner
Delårsrapport januari - mars 2019Ladda ner

2018

Årsredovisning 2018Ladda ner
Bokslutskommuniké 2018Ladda ner
Delårsrapport januari - september 2018Ladda ner
Delårsrapport januari - juni 2018Ladda ner
Delårsrapport januari - mars 2018Ladda ner

2017

Årsredovisning 2017Ladda ner
Bokslutskommuniké 2017Ladda ner
Delårsrapport januari - september 2017Ladda ner
Delårsrapport januari - juni 2017Ladda ner
Delårsrapport januari - mars 2017Ladda ner

2016

Årsredovisning 2016Ladda ner
Bokslutskommuniké 2016Ladda ner
Delårsrapport juli – september 2016 (korrigerad version)Ladda ner
Delårsrapport januari – juni 2016Ladda ner
Delårsrapport januari – mars 2016Ladda ner

2015

Årsredovisning 2015Ladda ner
Bokslutskommuniké 2015Ladda ner
Delårsrapport juli – september 2015Ladda ner
Delårsrapport januari – juni 2015Ladda ner

2014

Årsredovisning 2015Ladda ner
Bokslutskommuniké 2015Ladda ner
Delårsrapport juli – september 2015Ladda ner
Delårsrapport januari – juni 2015Ladda ner

Aktuell kurs på Nasdaq