Anja Peters – Kontigo Care

Investor Relations

Kalendarium

Anja Peters, CFO Kontigo Care

Finansiell kalender 
Bokslutskommuniké 20222023-02-03
Årsredovisning 20222023-04-26
Delårsrapport januari - mars 20232023-05-15
Årsstämma 20232023-05-30
Delårsrapport januari - juni 20232023-08-22
Delårsrapport januari - september 20232023-11-13
Bokslutskommuniké 20232024-02-02
Event 
2023-02-09Uppsala Business Park Invest 2023 - Redeye
2023-03-08 -
2023-03-09
Kapitalmarknadsdagarna Life Science – Stockholm Corporate Finance
2023-03-13 -
2023-03-15
Stora aktiedagarna – Aktiespararna