Anja Peters – Kontigo Care

Investor Relations

Kalendarium

Anja Peters, CFO Kontigo Care

Finansiell kalender 
Bokslutskommuniké 20222023-02-03
Årsredovisning 20222023-04-26
Delårsrapport januari - mars 20232023-05-15
Årsstämma 20232023-05-30
Delårsrapport januari - juni 20232023-08-22
Delårsrapport januari - september 20232023-10-25
Bokslutskommuniké 20232024-02-02
Årsredovisning 20232024-04-24
Delårsrapport januari -mars 20242024-05-13
Årsstämma 20242024-05-28
Delårsrapport januari - juni 20242024-08-20
Delårsrapport januari - september 20242024-11-11
Bokslutskommuniké 20242025-01-31
Event 
----