Anja Peters – Kontigo Care

Investor Relations

Kalendarium

Anja Peters, CFO Kontigo Care

Finansiell kalender 
Bokslutskommuniké 20212022-02-04
Publicering Årsredovisning2022-04-29
Delårsrapport januari mars 20222022-05-20
Årsstämma 20222022-06-21, kl 11:00
Delårsrapport januari-juni 20222022-08-26
Delårsrapport januari-september 20222022-11-18
Bokslutskommuniké 20222023-02-03
Event  
Inga planerade event