Kontigo Care AB (publ) meddelar idag att företaget efter en lyckosam produktutveckling lanserar drogapplikationen Previct[©] Drugs som en CE-märkt medicinteknisk produkt redan den 2 april 2024

Previct© Drugs möjliggör att drogfamiljer för opiater, amfetaminer och benzodiazepin kan identifieras vid koncentrationer som sjukvården får förskriva samt THC (cannabis) och alkohol vid högre koncentrationer. Previct© Drugs, det smarta digitala drogtestet, sker genom att mäta ögonens karaktär med hjälp av en mobiltelefon av lite nyare modell och fungerar med både IOS och Android.

För att uppnå bästa möjliga känslighet och säkerhet används en individanpassad modell där individen är sin egen referens. Individen behöver göra några nyktra mätningar för att den individualiserade kalibreringen skall ge bästa möjliga känslighet för drogtestet.

Ulrika Giers, VD för Kontigo Care säger:

”Vi är stolta att meddela marknaden att vi kommer att lansera en första version av Previct© Drugs redan den 2 april 2024 då en mobiltelefonbaserad applikation för att detektera drognykterhet både för IOS och för Android integreras i vår eHälsoplattform Previct®. Tidplanen för produktutvecklingen går enligt plan och vår marknadsintroduktion av vår första version av drogapplikationen kommer tidigare än vi tidigare annonserat. Vi ser fram mot att starta pilotstudien med ett fåtal utvalda kunder som får en möjlighet att utvärdera produkten i verklig miljö.

Vi har idag avtal med över 60% av den kommunala öppenvården som dagligen utrycker behovet av drogtest och som varit med oss i den här utvecklingsresan. Previct© Drugs gör att vi får helt nya möjligheter till att möta våra befintliga och nya kunders behov av att hantera den stora utmaningen som drogberoende nu utgör i samhället. Detta gäller både i Sverige och utomlands.”

E-Hälsoplattformen Previct© används redan idag svensk och finsk beroendevård.172 av Sveriges 290 kommuner använder Previct som förstärkt digitalt stöd i öppenvården vid vård av alkoholberoende. Därutöver av privata aktörer inom svensk och finsk beroendevård. Att addera den här möjligheten till drogmonitorering gör att tillämpningen kommer breddas. Andelen klienter med blandberoende har successivt vuxit under de senaste åren.

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Giers, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig, telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB