Kontigo Care AB (publ) meddelar idag att Redeye har gjort en intervju med Kontigo Cares VD, Ulrika Giers

Intervjun finns publicerad på bolagets hemsida under bolagspresentationer, eller via länk: https://ir.kontigocare.com/bolagspresentationer/#!fancybox/8c6f7142

Länkar till tv-sändningar som nämns i intervjun:

SVT

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/se-nar-ogat-filmas-av-for-att-drogtesta-reportern-lite-nervost

TV4

https://www.tv4play.se/klipp/d3b81b7348355e7c14b1

För prenumeration på bolagets pressmeddelanden: https://ir.kontigocare.com/pressmeddelanden/

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Giers, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB